Yasal Uyarı

SİTE'de açık ihale başlatılması yetkisi, sadece İSTENAKLİYAT.COM ile hukuken bağlayıcı SÖZLEŞME'yi, İSTENAKLİYAT.COM’a üye olmak kaydıyla onaylayan KULLANICILAR'da bulunmaktadır. İSTENAKLİYAT.COM’a üye olmak için reşit olmak, yani en az 18 yaşında olmak, üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak ve İSTENAKLİYAT.COM tarafından istenilen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmuş olmak gerekir. Reşit olmayan kişiler İSTENAKLİYAT.COM’te sunulan hizmetlerden faydalanamazlar. Reşit olmayan şahısların bu kurala rağmen yaptıkları hiçbir işlemin hukuken geçerliliği olmayacaktır. KULLANICI, İSTENAKLİYAT.COM’da bir işlemi gerçekleştirirken, iş bu sözleşmenin şartları yanında, yürürlükte olan ilgili tüm kanun ve mevzuata uygun davranmayı peşinen kabul ve taahhüt eder, Aksi halde ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki yaptırımların muhatabı KULLANICI olacaktır. Böyle bir durumda KULLANICI, İSTENAKLİYAT.COM'u sorumlu tutamayacağını ve hangi ad altında olursa olsun İSTENAKLİYAT.COM’dan her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, , "Kullanıcı Üye Kayıt Formu"na, kimlik, adres ve iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak gireceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

KULLANICI, , “Kullanıcı Üye Kayıt Formu” ile kayıt olurken ve İSTENAKLİYAT.COM'u kullanırken, şifre ve kullanıcı adı bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacaktır. KULLANICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından İSTENAKLİYAT.COM’un hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. KULLANICILAR’ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICILAR’ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan İSTENAKLİYAT.COM’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

KULLANICI, diğer Kullanıcılarla veya İSTENAKLİYAT.COM ile iletişim kurarken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Kullanıcıları ve üçüncü şahısları rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve İSTENAKLİYAT.COM'a verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını ve zararları tazmin mükellefiyetine katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İSTENAKLİYAT.COM herhangi bir zamanda ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir KULLANICI’yı geçici veya kalıcı olarak üyelikten çıkarma veya herhangi bir zamanda ilgili hesabı devre dışı bırakma hakkını sahiptir. Genel kural olarak KULLANICI, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya İSTENAKLİYAT.COM ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğinde, üyeliği sona erdirilecektir.

İSTENAKLİYAT.COM , KULLANICI’nın işbu sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek KULLANICI’nın İSTENAKLİYAT.COM üyeliğini iptal edebilir ve KULLANICI’nın siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, açtığı ihaleleri kısmen veya tamamen dondurulabilir ya da tümüyle iptal edebilir.

KULLANICI, bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve İSTENAKLİYAT.COM kullanıcılığının iptal edilmesi halinde İSTENAKLİYAT.COM'den hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, her ne ad altında olursa olsun her hangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Siteye kullanan veya kayıt olan tüm üyelerin Site Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi'ni okumuş / kabul etmiş sayılacaktır..